Úvodní stránka
TolkienCon 2019 >>
Články, zprávy (564)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (475)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (619)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
2002zy
Stránky o Dračím Doupěti
FantasyGalerie
MusicZone
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 356 lidí

Celkem návštěvníků
14750389

English version here


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Laisi Finwen
19.3. 2003
4. lekce elfštiny - procvičení naučené látky a nová slovní zásoba (obecná slova, světlo, čas a pokračování přírody)Verze pro tisk

Návod k použití: Každá lekce sestává ze slovní zásoby, která není určena k povinnému nabiflování, nýbrž k vybírání podle chuti, a návrhů, jak ji používat, decentně a citlivě doplněného o nejnutnější gramatický výklad. Od čtenáře se očekává, že si nejenom přeloží uvedené větičky, ale bude na jejich základě tvořit stále nové, nejprve podle stejného vzorce, pak stále košatější a originálnější, dokud se úplně "nerozmluví". Pokud není - v hranatých závorkách -  uvedeno jinak, slova se čtou přesně tak, jak jsou psána. Zkratka za slovem odkazuje na (nejznámější) pramen, kurzíva na autorčiny dohady až pusté apokryfy. 

4. lekce

V prvních třech lekcích jsme se naučili tvořit jednoduché větičky o přírodě s užitím slovesa "ná" - je; nejjednodušší množné číslo (quenijština má celkem tři!), tvoření přídavných jmen slovesných a třetí stupeň přídavných jmen (ostatní se nedochovaly). Dnes budeme pouze procvičovat a doplníme slovní zásobu. 

-a- Doplňte odpovídající tvar slovesa být a přídavné jméno ze závorky:
Lóti... Opole...Yáve...Sardi...Oryat...Lassi...Wilwarin...
(ninque - maline - karne - varne - morne - sinde - laique)

-b- Vybírejte a doplňujte vhodná slova:  (Od tohoto cvičení dále už občas potřebujete dnešní slovní zásobu.)

Arya ná ...., nan melima. Helle ná ...., ume hísie. Aldi nar laique, ...., .... ar ..... Vista ná ..... Lassi nar .... - narwe ar culine, varne ar maline, laique ar wenye, ..... Nar filumi, .... ar ..... Ná lasselanta.
(maline - vanime - moice - ringa - culuine - quilda - vindya - sinde - rusce - nísime)

Ná ..... Nique. Ilqua ná ninque: ...., .... ar ..... .... ná quilda, ume nén tanome, nan .... vanima. .... ar .... nar narwe. Ná sinye.
(taure - hríve - síre - nanda - helle - niquis - Anar - sarnie)

-c- Myslete si každou větu rozloženou na tři části: cosi je - jako něco - přídavné jméno. Složte je tak, aby dávaly smysl.

Tyulusse ná ve casar nísima. Norno ná ve tári liltala. Feren ná ve quesse tulca. Siquilisse ná ve wende calaina. Silwin ná ve coa nienala. Aiquaire ná ve nisse tunda.

-d- Doplňte vhodné přídavné jméno ve třetím stupni (a v odpovídajícím čísle):

Fanyar... Lingwi... Nique... Oronti... Angor... Erume... Titinwe... Ondo... Tuilindo
(alta - titta - anda - lunga - vilina - ringa - mixa - parca - larca)

-e- Doplňte šikovné přídavné jméno, případně utvořené ze slovesa (ve správném tvaru):

Nén ... ná ... ar ... Lassi ... nar ... ar ... Aiwi ... nar ve miste ... Anar ... ná ..., ...
(alcarinqua - ite - lanta - linta - linda - laurea - malina - rusca - ringa - sire - timpa)

Výsledky (uvádím pořadí doplňovaných slov čísly jejich pořadí v závorce resp. větě ): a:2,4,3,5,6,7,1  b: 4,7,1,5,9,6,2,10,8,3 - 2,1,4,8,3,6,7,5  c:3-6,1-3,2-4,6-5,4-2,5-1

d: 5,7,6,1,3,8,2,4,9 ve tvarech: ana ltean tittaan andea llunga an vili near ring a ammi xeam parc aalla rca (správné umístění mezer vám jistě nebude dělat potíže, přeházela jsem je jen proto, aby se výsledky tak nevtíraly :)  e: 10,4,9,3,7,8,5,11,2,6,1 ve tvarech: al carin quait ilalan talalin talin dalalau reamali nerus cerin gasir ilatim pala

Slovní zásoba:

OBECNÁ SLOVA
všechno (celek)
všechno (před podst. jm. "každý", 
     chová se jako příd.jm.) ilya [ilja] 
     LotR
tady
tam
příbytek
trpaslík
hobit
obr
elf
člověk
muž (jakékoli mluvící rasy)
žena (dtto)
dívka, panna
syn, možná i hoch
král (nejvyšší představitel rodu)
královna
není
tančí
zpívá
zvoní, cinká
padá
pláče
mírný, tlumený, laskavý, jemný, 
   něžný
tichý
ilqua LRsinome LotR 
tanome A 
coa [koa] MR 
casar [kasar] WJ 
perino (pramen nejistý) 
norsa LR 
quende [kwende] WJ 
hildo (ž. hilde, mn.č. hildi) LR 
nér LR 
nisse LR 
wende LR 
yondo [jondo] LR 
táro LR 
tári LotR 
ume LR 
lilta LR 
linda LR 
timpa podle GL a QL 
lanta LotR 
niena podle QL 
moica GL 

quilda [kwilda] QL 


SVĚTLO
svítí
ozařuje
světlý
jasný
vyrovnaný, pokojně vznešený 
   (o počasí: "jasný")
ušlechtilá bytost, hrdina
paprsek světla
sláva
slavný
vyzařuje světlo
záře (přeneseně duše, kterou elfové 
   vnímali jako lampu,
   vyzařující z příbytku)
bílá jiskra, zářivý bod, hvězda
drobná hvězdička, jiskřivá kapka
   rosy apod.
oheň
ohnivě červený

CALA [kala] LR 
calta [kalta] LR
calya [kalja] LR
calina [kalina] LR
calima [kalima] LotR
calaina [kalaina] QL 

callo [kallo] LR 
alca [alka] LR 
alcar [alkar] LotR
alcarinqua [alkarinkwa] WJ
faina LR 
faire MR 


tinwe MR 
titinwe QL 

nár LR
narwa LR

ČAS

den (24 hodin od slunka západu)
den (12 hodin od úsvitu do
   soumraku) 
ráno
večer
rozbřesk (velmi časné ráno, kdy
    ještě svítí hvězdy) 
stmívání
noc 
hluboká tma, černá noc
měsíc v roce
sluneční rok
"dlouhý" valinorský rok (144
    slunečních)
přírodní rok (koloběh ročních
   období)
předjaří
jaro
léto
podzim
počátek podzimu (čas plodů)
konec podzimu (čas uvadání)
zima

LÚME
LR
ré, áre (mn.č. ari) LR 
arya [arja] LR 

arin LR
sinye [siňje] LR
tindóme LR 

undóme LotR 
lóme, 3.p. lómin LR
huine, fuine LR 
asta LotR 
coranar [koranar] LotR 
yén [jén] LotR 

loa (znamená též prostě rostlinný
    život) LotR 
coire [koire] LotR 
tuile LotR
laire LotR
lasselanta LR 
yávie [jávie] LotR 
quelle [kwelle] LotR 
hríve [říve] LotR

PŘÍRODA
(pokračování)
hvozd, mohutný les
les (neutrální slovo)
hora
hluboké údolí v horách
údolí
louka u vody, zavlažovaná pláň
řeka
teče
oblázkový břeh
palouk, travnaté prostranství
pláň, plocha
poušť, pustina
vzduch
jemný vánek
závan, dechnutí

vítr
vichřice
bouře, bouření
temný mrak
lije (někoho, něco)
lije se, snad i ve smyslu silného
    deště
kapka
mlha lehká
mlha hustá
mrzne (o počasí)
mráz
sníh
ledové květy
led
duha
vlákno babího léta
ptačí pero
vlaštovka
vonný


taure LR 
al, 3.p. alden (mn.č. tedy aldi) QL 
oron, 3.p. oronten, mn.č. oronti LR
tumbo LR 
nande UT
nanda LR 
síre LR
sire LR
sarnie UT 
palis, 3.p. palisten QL 
palo QL 
erume LR 
vista LR
víle QL 
hwesta (hw se čte labializované f)
    LotR 
súre LotR
vanwa QL 
raumo A 
lumbo A 
ulya (min.č. ulyane) [ulja] LR 
ulwe, kořen ulu-, min.č. ulle QL
 
limba LR
hísie LotR 
hiswe LR 
nique, kořen nicu [nikwe, niku] WJ 
nixe WJ
nique [nikwe] LR
niquis [nikwis] WJ 
helke LR
helyanwe [heljanwe] LR
filume QL 
quesse LotR 
tuilindo LR 
nísima UT

Vhodné je si celou lekci vytisknout (odkaz verze pro tisk / symbol tiskárny). K dispozici je také ke stažení ve formátu RTF (elfstina4.rtf, 17 KB)

Přečteno celkem 22459x, verze pro tisk

Další článek - Zábavné testy - Jaká záporná postava z Pána Prstenů jsi?, Kdo z lidské rasy z Pána Prstenů jsi?

Předchozí článek - Sauron v Návratu Krále ve fyzické podobě?; Další skvělé video o efektech!; WETA se připravuje na další `fantasy` knihu; Bitvy a počítače v Návratu Krále; DVD Dvou Věží dokončeno?

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
GlennVoiff, poidáno 19.1.2019 14:57:47
fildena 50 mg tablets buy from canada
<a href="http://fildenaonl.com/"&gt;sildenafil citrate</a>
fildena 100 online
<a href="http://fildenaonl.com/"&gt;fildena</a>
fildena sildenafil citrate tablets 100 mg

Tristankic, poidáno 17.1.2019 20:19:38
sildenafil citrate tablets
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
nizagara sildenafil citrate tablets 100 mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
sildenafil citrate maximum dosage

RandyViema, poidáno 15.1.2019 16:34:46
walmart price sildenafil citrate 20 mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
what is sildenafil citrate used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 100mg dosage

Randyduh, poidáno 15.1.2019 4:12:05
viagra in india
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
viagra prices in us
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
cialis vs viagra bodybuilding

GeorgeBum, poidáno 11.1.2019 18:07:00
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra jelly
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra uk</a>
kamagra oral jelly kaufen forum

DelbertPam, poidáno 10.1.2019 13:17:47
fildena 150mg extra power
<a href="http://fildenaonl.com/"&gt;fildena</a>
how does fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/"&gt;buy fildena</a>
fildena 100 mg direction

Thomaspew, poidáno 10.1.2019 12:39:17
reviews on female viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
vardenafil vs. viagra vs. cialis
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
female viagra customer reviews generic

EveGavY, poidáno 21.2.2018 23:08:29
Clobetasol Eczema Best Website <a href=http://cialiorder.com>generic cialis</a> Cialis Vs Viagra Reviews Conseil Utilisation Du Viagra
Estelendil, poidáno 22.11. 2005 22:28:21
agáta: nic zvláštního, je to pouze zkratka zdroje ze kterého je slovíčko vzato. Toto je dobré vědět spíše tehdy pokud se chceš hlouběji zabývat studijem jazyka a jeho vývoje. Většina sloviček však je dnes běžně užívaných (ty co jsou psány zde a jsou z tzv.: Laisinina slovníku). Pokud bys však narazila na jiné dokumenty použité ve světě, muže se stát že se objeví ve stejné větě ruzná slovíčka a pak je dobré vědět ze kterého zdroje jsou a vubec znát jejich význam. S vývojem jazyka totiž docházelo nejen k ruzným hláskovým upravám, ale sem tam i k drobným významovým odlišnostem, jež pak mohou vést k nepřesnějšímu překladu:).

Ale abych tě z počátku moc nemátl, myslím že tobě bude zatím stačit vědět, že jsou to zkratky ruzných zdrojů (Lotr, Silmarillion ...) ze kterých jsou slovýčka a jejich význam vzaty.

Kdyby něco, mohu se pokusit pomoci, nebo mužeš zkusit i šikovnou Arwen, jež zvládá elfí jazyky velice skvěle:)

agáta, poidáno 22.11. 2005 21:38:44
Prosím jsem začátečnice a chtěla bych se zeptat, co znamenají ty velká tiskací písmena za slovíčkama. (př.LR, WJ, QL, S, R, UT
Will(iam), poidáno 27.10. 2004 12:09:53
Mande omentaine!
Začínám se učit elfsky a vůbec se začínám zajímat o elfy, studuju Silmarillion atd. Chtěla bych se ovšem zeptat na jednu věc, vlastně je jich víc: tady se v to moc nevyznám, pomůže mi někdo? Jak se elfsky řekne mírný, tlumený, laskavý, jemný, něžný a tichý? A co padá a pláče? Jak se řekne já? To je Im? A co další osoby? Kdo pomůže studentovi elfštiny v začátcích?
Já vím, že to tady někde vechno je, stáhla jsem si to však a přepisovala do sešitu a zjistila, že je to tu nějaké posunuté, ne? Víte to někdo? jestli jo, alespon´ něco, tak mi prosím napište na můj e-mail: Will@centrum. cz
Hanta ar namárie.
Will(iam)
Věčný student
a fanda J.R.R. Tolkiena


Arwen Undómiel, poidáno 25.9. 2004 18:17:14
Orophin:Vítej mezi námi!Jestli si ale chceš popovídat,zabrus do 6.lekce.
Vanime auri

Orophin, poidáno 23.8. 2003 9:30:59
Aiya! Jsem Orophin, bratr Haldirův, učím se elfštinu a zajímám se o fantasy (zejména o J.R.R. Tolkien) a dřevárny.
Doufám že jsem tu vítán...

Tinúviel, poidáno 1.7. 2003 20:18:06
estelendil:Plně tě chápu-i tak dík
estelendil, poidáno 3.6. 2003 12:05:39
Tinúviel: To nezáleží na mě, ale Laisi a autorovi těchto stránek:)) A nejsem takový předpovědec jako byla Galadriel:)
Tinúviel, poidáno 30.5. 2003 21:24:41
estelendil:Zase Ti moc děkuju.
Možná,že jsem otravná,ale mám ještě jednu otázku(a určitě ne poslední!):neví někdo,jestli se budem učit skloňovat slovesa?

estelendil, poidáno 29.5. 2003 14:43:36
Tinúviel:s pozdravy elfů je to složité.Lidé mají ustálené výrazy jako: Dobrý den, nashledanou, pa, ahoj ... Elfové se však snaží vyjádřit svým pozdravem nějaké pocity. Co k danému cítí, co mu přejí atd. Proto né všechny pozdravy jsou u elfů stejné.Silmaril má pravdu, že nejběžnější pozdravy známé lidmi jsou :Aija=ahoj, Manútile=vítej, Namárie=sbohem, Loremárie=dobrou noc,Estamárie=dobrou noc (vhodnější pro lidi). Ale elf by spíše užil pozdravy jako Nai eleni síla tieljanna.(rozlučovací, Kéž hvězdy září na tvou cestu.)či. Nai órelja naúva kwanta alasseo (kéž tvé srdce je plné štěstí.) Proto není lehké odpovědět jednoznačně na tvou otázku, protože pokud chceš umět mluvit s elfy, samotné Mána aure (požehnaný den - další výraz pro lidské Dobrý den) ti asi nevystačí.
Tinúviel, poidáno 20.5. 2003 20:46:03
Silmaril:Díky!
Silmaril, poidáno 16.5. 2003 20:01:01
Aiya je něco jako AHOJ, Mára rë je dobrý den. Někdo to tu chtěl vědět..
Tinúviel, poidáno 15.5. 2003 20:51:47
estelendil:Dík moc za poučení.Jak si to tak čtu,odhaduju,že se dost vyznáš,co?Nevíš náhodou,jak se třeba řekne Dobrý den nebo Ahoj (Sbohem-vím)nebo něco takového?
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:23:15
Tinúviel: Souhlasím s tebou, ač né ve všem:). Tolkien předně nevymyslel žádné dva jazyky. Pouze je dokázal krásným způsobem dostat mezi lidi. Teda pokud máš na mysli Sindarin a Kwenju. Ale Tolkien takto nezverejnil jen tyto dva jazyky. Tolkien dal lidem k nahlédnutí a dalsi jako jsou Nandorin, Telerin, Valarin, Khuzdul, Doriathrim, Ilkorin, Avarin, Westron, Enti rec, cernou rec, Noldorin a dalsi. Vsechny tyto jazyky jsou popsany ve starych knihach, ktere jsou uz z vetsi casti znicene. Toliken si ale dal tu praci a chtel je znovu ozivit aby se tak pripomela jejich krasa. I kdyz u skreti reci nevim:) Ale i tu musel znovu popsat, protoze patri a patrila mezi davne jazyky jimiz se mluvilo.
Tinúviel, poidáno 9.5. 2003 21:15:38
Já nevim jak vy,ale já musím obdivovat Tolkiena.Musel to být úžasný člověk:vymyslel si 2 jazky,vymyslel k nim osudy,dějiny,hrdiny. Je mi líto,že už ho nikdy nemůžu poznat.

Tinúviel, poidáno 5.5. 2003 19:31:03
Kámoška mi řekla,že jsem cvok.Jsem ráda,že těch cvoků je víc.Díky moc!
Estelendil, poidáno 24.4. 2003 12:23:59
M.Súrendil: Jeste k tomu dialektu. Jiste sis vsimla, ze pri psani kwenijskych slov uzivam trochu jina pismenka.Uz tu je videt rozdilnost kwenje.Vy pouzivate anglicky prepis vyslovnosti hlasek jak jej pouzil Tolkien.Ja pouzivam ten co jsem se naucil.Tedy vyslovnost a prepis elfu Isilakwendi:)
Estelendil, poidáno 24.4. 2003 12:21:24
M.Súrendil:Kdysi jsem si poslal par mailu s Laisi ohledne meho nazoru na vyuku kwenji a to davat ji vsem lidem,ale od te doby jsem s ni moc nemluvil. Je pravda, ze vetsina zdroju vychazi ze Silmarillionu, pana prstenu a podobne. Zde se vsak vyskytuji jen nektera slova a tak se vsici co se tim zabyvaji jako treba Laisi snazi bud dohledat nekde jinde, nebo dotvorit si vlastni a prave zde vznikaji rozdily. Nemuzu ti rici jaky dialekt pouziva Laisi a jaky je v Thoriniovy, ale Thorin a Laisi maji podobna pravidla a lisi se hlavne ve slovniku pricemz Laisi jej ma rozsireny a take sama pise ze nektera jeji slova jsou ji vytvorena. Pokud budes vsak trpeliva, snazim se dohledat ve svych zdrojich co nejvice o elfich jazycich a to vse pak bude na jedne male webove prezentaci. Ale az nekdy kolem zacatku cervna. Sem nic jako ucebnice a slovniky ci cokoli co se tyka elfu davat nebudu. Zni to mozna sobecky,ale elfi srdce jsou jina nez mnoha lidska a tak to snad pochopis. :)
M. Súrendil, poidáno 24.4. 2003 9:59:10
estelendil: kdyz uz se zminujes o tech dialektech...jaky dialekt uci ucebnice vychazejici z A. jako je Laisina,Goblinova,nebo ta co vysla v Thorinovi? ve slovniku jsou nekdy poznamky o nezretelnosti puvodu toho ci onoho slovo, nebo je udano nekolik vyrazu bez odliseni jemnosti významu ( treba klasicky u prid. jm. rychlý) a clovek pak para v korenech, aby zachytil jakousi podstatu rozdilu...nebo si proste vybere slovicko, co se mu nejvic libi. Zkratka se sice ucime, ale jen malo kdo má celkový prehled o historii queney, jejim vyvoji, a dialektech ( krome nekolika frazi typu: ...je jazykem eldar ve valinoru který...bla bla, sindarin vychází...bla bla)Anglcky si zatim moc nepoctu, a byla bych rada, kdybys sem neco takoveho hodil, nebo mi poslal odkaz na lingvisticke pojednani( melo byt teoreticky na cuni, ale nejak ho tam nemuzu najit)

Ruby, poidáno 23.4. 2003 18:39:34
estelendil: Já vím, že záře Eärendila byla záře silmarilu, ale také ty jsi říkal, že Eärendil = Venuše (tedy Večernice, jestli se nemýlím). Takže máme myslím pravdu oba ;o)
estelendil, poidáno 23.4. 2003 15:25:06
Mahtiel Uruviel:Dodatek k vichrici. Prohledal jsem zdroje co mam a toto je vysledek. V prooelfstine se vyskytuje vyraz WANWE=dechnout, vydechnout ale spise ve smyslu umirani.Ve Valarinu je to obdobne, proto asi Laisi pouzila vyraz Vanwa coz by odpovidalo beznemu prepisu z protoelfstiny, ale nemam dojem ze by Laisi znala dobre tento jazyk.Pokud se vsak podivame do jinych jazyku elfu, zjistime ze v Sindarinu, telerinu i nandorinu jsou slova jako ALAGOS (sindarin), ÁLAK (telerin),ÁLAGO(nandorin).Co s tim? Vsechny tyto vyrazy nesou vyznam vetrne boure, tedy Vichrice. Mozna se pletu a Laisi ma jine lepsi informace, ale ja bych urcite pro vychrici v kwenji pouzil vyraz ALAKO. (P.S.:Laisi se omlouvam, ale nalezl jsem vice podobnych spornych vyrazu, ale jak jsem rekl, kwenia ma nekolik dialektu a muzou zde byt male odchylky.)
estelendil, poidáno 23.4. 2003 14:53:32
Mahtiel Uruviel: vichřice? Tot otázka Vaiwa ci vanwa. Laisi rika vanwa, jine zdroje:) vaiwa. Proc? Jak jsem jiz rekl neni kwenja jako kwenja. A urcit nekdy spravny vyraz je tezke, protoze nelze jen pouzit slovo dle slovniku. Alespon tak to elfove nedelaji. Kazde slovo nese nejakou energii, nejaky vyznam. Napriklad v cestine reknes pritel. Ale umis rozlisit zda pritel znamena kamarad, nebo zda pritel znamena tvuj milacek. Rozumis? Pokazde kdyz reknes slovo pritel das mu jiny zvuk a tim i jiny vyznam byt zaklad je stejny. Pritel=nekdo kdo ti je blizky. Stejne je to v kwenii. Nekdo pouzije to a nekdo jine slovo ale zalezi na tom, jaky vyznam melo skutecne nest. Tedy zpet k tve otazce. Laisi pouziva vyrazu vaiwa jako vitr, coz je spravne, ale ne kazdy uznava ze i vichrice je vitr a pak tedy i Laisi to nejspise chtela odlisit a pouzila vanwa (nevim ale z ceho vysla:). Ja bych spise navrhl bud ve vete uvest ze treba foukal silny vitr, co lze brat jako vichrici, nebo jednim slovem :alako coz je neco jako prudky vitr ci divoce foukající vítr.
estelendil, poidáno 23.4. 2003 14:34:48
Lothmíril: Problém s kwenijskou učebnicí:) Problém je jednoduchý:)Kdo mluví kwenjou? či Sindarem atd. Elfové. Kdo má knihy, z kterých se dá neco získat? Elfové. Veri lide na elfy? NE:) Nejsou elfove? Nejsou ucebnice. Ale protoze mi jedna kamaradka rekla ze bych nemel na lidi byt tak hnusnej, mam pro takove jako jsi ty snad dobrou zpravu. Existuje jak Slovnik kw-cj tak ucebnice kwenji. Mohu klidne poslat. Problem ale je v tom, ze kwenia neni jazykem universalnim a ma nekolik odlisnych dialektu, takze to co muzu dat ja je dialekt uzivany Isilakwendi. Pokud staci, napis a ja ti to poslu. OK?:)
estelendil, poidáno 23.4. 2003 14:29:33
Ruby:Earendil, neni hvezda v pravem slova smyslu.Alespon mam dojem, ze to byl jeden ze silmarilu a neni divu, ze elfove prevzali jeho jmeno a prirkly nejjasnejsimu objektu na obloze. Alespon u Isilakwendi rikame Earendil planete Venusi. Krasne a zarive. :))
Ruby, poidáno 22.4. 2003 18:16:17
Teď mi to došlo, Galadriel říká Frodovi, když mu předává svůj dárek (i v kinoverzi!), že je to světlo Eärendila, jejich nejmilovanější hvězdy. V knize říká, že to je světlo z této hvězdy (myslím, že se tím myslí naše současná Večernice, ale nejsem si jistá...) zachycené v jejím Zrcadle.
Mahtiel Uruviel, poidáno 22.4. 2003 12:50:12
Áno, tá scéna je v rozšírenej verzii.
Lothmíril, poidáno 22.4. 2003 12:38:27
Odovzadanie daru Frodovi? To práve je len v Extended Edition, nie? Tak to si asi nepozriem. Ale áno, veď ona mu dáva Earendilovu hviezdu...
Lothmíril, poidáno 22.4. 2003 12:36:30
Elessie: O knižke som nepočula,[stačia lekcie na nete:)] ale počula so o slovníku. Ak viete niekto, či naozaj v Čechách niečo také vyšlo, dajte mi prosím vedieť! (na slovensku si mozem nieco, aj tak by som to nechcela v slovensko preklade citat) A vraj existuje virtuálny slovník, musím sa na to pozrieť:-)

Mahtiel Uruviel, poidáno 22.4. 2003 12:35:58
Myslím, že Earendila spomína pri odovzdávaní daru Frodovi.Ale nie som si istá na 100 %.
Lothmíril, poidáno 22.4. 2003 12:30:09
Quenduluin: Tiež neviem kde to Galadriel hovorí, ale ja si osobne myslím ,že Earendil sa nemá vyslovovať "EARENDIL", to je totálne nezvučné, a okrem toho dve bodky nad e označujú iba to, že to e sa má vyslovovať, lebo v angličtine napr. na konci slova e nevyslovuješ, tak Tolkien v podtstate dával dve bodky nad e skoron vždy. Ja proste vyslovujem EA na začiatku mena ako dlhšie E, trošku mekšie, tak ako vyslovujú e nemci a rakušáci.
Elessie, poidáno 21.4. 2003 21:01:20
Prosim, nevite nekdo, jestli existuje učebnice (knížka) elfského jazyku?
Ruby, poidáno 20.4. 2003 20:26:50
Quenduluin: Eärendil byl otec Elronda a největší mořeplavec, který doplul až do Valinoru i přes zákaz Valar. Ale nevim, kdy a při jaké příležitosti to zmiňuje Galadriel, takže nevim, proč o něm mluví...
Quenduluin, poidáno 19.4. 2003 18:25:51
Proč Galadriel ve filmu říká "ÉRENDIL"?
Aranel, poidáno 19.4. 2003 13:35:39
Čekám netrpělivě na pátou lekci je nějaká velká prodleva. Děje se něco???
Silqueleni, poidáno 19.4. 2003 10:13:33
Kedy bude piata lekcia???? A ja som sa tešila že už dnes.... Napište mi niekto kedy??? :-(
Romasail, poidáno 12.4. 2003 10:56:59
diky
Jan Belcarnen Čeřovský, poidáno 11.4. 2003 23:25:53
Romasail:

LotR Lord of the Rings ++
S Silmarillion +
UT Unfinished Tales ++
QL Qenya Lexicon ?
GL Gnomish Lexicon ?
LR Lost Road ++
MR Morgoth s Ring ++
PM Peoples og Middle-Earth ++
WJ War of the Jewels ++
A Ardalambion (vetsina slov pochazi z basne Markirya, kterou jsem cetla jenom tam) +
VT Vinyar Tengwar (tolkienovsky lingvisticky casopis) ++

? ne vsemi uznavany zdroj
+ uchazejici zdroj
++ velmi dobry zdroj


Earwen, poidáno 11.4. 2003 21:41:12
Prosím něco podobného o Sindarin..
Romasail, poidáno 11.4. 2003 13:34:50
Mohol by mi niekto povedať čo znamenajú tie skratky za elfským názvom? Tie UT LR
LotR? A aj to ako napíšem y na začiatku slova?
dik Romasail

Mahtiel Uruviel, poidáno 10.4. 2003 12:50:22
A nie je víchrica "vaiwa"? Vanwa je stratený, minulý, nie?
Antariel, poidáno 24.3. 2003 20:24:54
Těším se až se to budu učit.Až přibude nějaká lekce tak mi napište,nebo mi ji pošlete.Díky.
Calwen, poidáno 21.3. 2003 10:37:35
já už se těším až se budu učit...
Mahtiel Uruviel, poidáno 20.3. 2003 8:00:21
Eówyn°, poidáno 19.3. 2003 22:27:34
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2019
Dne 12.11.2018 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 0
Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 27
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 69
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 54
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 15
Pozvánka na TolkienCon 2014
Dne 9.11.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 17
TolkienCon 2013 – fotky, reportáže, přednášky a tak vůbec (poslední aktualizace 29.1. 21:19)
Dne 26.1.2013 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 10
Hobit: Neočekávaná cesta
Dne 19.12.2012 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 18

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Star Wars
Star Wars DVD Trilogy (5DVD, THX)Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 1207 - 61,68% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 24 - 1,23% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 99 - 5,06% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 1,28% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 298 - 15,23% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 15 - 0,77% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 16 - 0,82% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 52 - 2,66% ]
Spíše ne
[ 58 - 2,96% ]
Určitě ne
[ 163 - 8,33% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!