Úvodní stránka
TolkienCon 2024 >>
Články, zprávy (567)
Nejnovější fotografie
Vaše recenze (485)
Základní informace
Obsazení - herci
Archiv fotografií
Ukázky a další videa
Místa ve filmu
Hudba
Poradna (50)
Výuka elfštiny
Něco ke stažení
Temné zvěsti
Diskusní fórum
Názory, úvahy
Komentáře k filmu
Adresář LOTRů (622)
Bannery webu
WebRing
Odkazy

Kdo jsem já ...
Fantasy novinky
Bazar knih Tip!
Autoři a díla
Povídky,recenze
Fantasy galerie
Fantasy odkazník
On-line chat
Testy a ankety
Filmy a seriály
Hudba
Počítačové hry
Download

Do oblíbených
WAP verze (info)
Výchozí stránka

Kontaktní mail:
Cerovsky@jcsoft.cz

Zde může být
VAŠE reklama !


Filmy online
CSFD.SK
Trailerzone
Pevnost
2002zy
Stránky o Dračím Doupěti
FantasyGalerie
MusicZone
Další weby...

Stránky si právě
prohlíží 1174 lidí

Celkem návštěvníků
15322706

English version here

Nejen o víně vážně i nevážně...


[ <<< Další článek ] [ Všechny články ] [ Předchozí článek >>> ]

Laisi Finwen
7.5. 2003
5. lekce elfštiny - duševní a charakterové vlastnosti mluvících bytostíVerze pro tisk

Návod k použití: Každá lekce sestává ze slovní zásoby, která není určena k povinnému nabiflování, nýbrž k vybírání podle chuti, a návrhů, jak ji používat, decentně a citlivě doplněného o nejnutnější gramatický výklad. Od čtenáře se očekává, že si nejenom přeloží uvedená slovní spojení a větičky, ale bude na jejich základě tvořit stále nové, nejprve podle stejného vzorce, pak stále košatější a originálnější, dokud se úplně "nerozmluví". Pokud není - v hranatých závorkách - uvedeno jinak, slova se čtou přesně tak, jak jsou psána. Zkratka za slovem odkazuje na (nejznámější) pramen, kurzíva na autorčiny dohady až pusté apokryfy.

Seznam předchozích lekcí

5. lekce

1. V předchozích lekcích jste měli možnost se naučit tvořit jednoduché větičky o přírodě s užitím slovesa "ná" - je; nejjednodušší množné číslo (quenijština má celkem tři!), tvoření přídavných jmen slovesných a třetí stupeň přídavných jmen (ostatní se nedochovaly). Slovní zásoba této lekce vám umožní pohovořit také o duševních a charakterových vlastnostech mluvících bytostí ve vašem okolí, tedy např.:

            Nildor nar alassie. 
           
Mamil ná anvoronda.

Abyste však měli možnost vyjádřit svůj obdiv a lásku přímo jim, naučíme se používat slovesa ve druhé osobě:  
- tvary pro všechny osoby se většinou tvoří přidáním osobní koncovky za sloveso. Pokud slovesný kmen končí na souhlásku, váže se přes i  
- tvar pro druhou osobu množného čísla (a pro vykání) je -lye (nebo zkráceně -l). Protože dlouhá kmenová samohláska jednoslabičných slov se přidáním koncovky většinou zkracuje, je tvar slovesa být pro druhou osobu "nalye". Můžeme tedy svým nejbližším říci například:

Nalye/nal finya, polda, moina, handa...

- familiérní forma druhé osoby je žel mnohem, mnohem méně jistá než zdvořilostní. Nedochoval ase z toho prostého důvodu, že elfové tykali jen nejdůvěrnějším přátelům nebo naopak nejopovrhovanějším nepřátelům. Protože bychom měli při používání quenijštiny činit totéž, vystačíme si naštěstí v mnoha případech s vykáním. Pro členy nejbližší rodiny však tykání rozhodně potřebujeme - možná tedy zní: delší tvar natye, kratší tvar nat.

 Zkuste tedy své bližní trochu pochválit, třeba na nich přece jen něco dobrého najdete (ne abyste zabrousili do špatných vlastností, toho už slyší od rána do večera dost!) Pokud ovšem toužíte si osvojit i slova pro negativní vlastnosti a přitom nezačít bezhlavě kritizovat, zkuste to pomocí slovesa "nebýt": "není"=ume, "nejste"=umilye/umil, "nejsi"=umitye/umit

Perinor umir alte.

Orqui umir faile.

I hildo ume handa, nan voronda.

Málo, umilye verya, nan nilda, moica ar tiusima. Hanta.

Jiná možnost je využívat předpon il- (pravý opak) (varianta, výhodná hlavně pro slova, začínající souhláskou: ala-) a ú- (ne s názvukem něčeho zlého)

 firin=zemřelý                           ilfirin=nesmrtelný

 saila=moudrý                          alasaila=pošetilý, nemoudrý

 vanima=krásný, správný           úvanimo=nestvůra

(-ú zatím navazujte raději jen přes souhlásku.)

 2. Až se pustíte do těchto úkolů, narazíte poměrně brzy na dno slovní zásoby. Pokusíme se tedy hledat co "nejlegálnější" cesty, jak ji rozšířit:

 -a- V quenijštině často může jeden výraz znamenat alespoň dva slovní druhy. V tom je tato řeč opravdu blízká angličtině, kde např. "water" je voda - vodní - zalévat atd. Samozřejmě, to vede k jistému zploštění jazyka, pokud tu nejsou hezká synonyma, ale v naší nouzi, než budou objevena, se myslím celkově vzato můžeme spolehnout, že použít slovo jako jiný slovní druh nebyl problém a posluchač si význam odvodil ze smyslu věty.

Nejobvyklejší koncovky:   přídavná jména     a  
                                     
podstatná jména  
                                                      mužský rod   o  
                                                      ženský rod    e
                                     (přičemž rod někdy rozlišuje význam)  
   (slovesa končí nejčastěji a nebo e, většinou stejně jako podst.jm.)

Příklady:

                        helce=led                     helca=ledový  
                        nende=jezírko               nenda=vodnatý, mokrý

 fírima=smrtelný                     fírimo=smrtelník                      fírime=smrtelnice  
 linda=pěkně znějící               lindo=zpěvný pták                   linde=melodie

Zneužití:

 Máme třeba Astaldo, čestné přízvisko Tulkasovo. Znamená cosi jako Hrdinný, což potřebujeme, neboť máme dva výrazy pro odvahu, ale pro statečnost ani jeden (a možná si všednodenní statečnost nějaký ten vznešený výraz zaslouží). Je ale celkem zřejmé, že budeme používat astalda - Astaldo je už zpodstatnělé, cosi jako Bohatýr.

-b- Další obvyklé koncovky přídavných jmen

 a       připojené za slovo (přičemž dvě a dávají ea)

      alda=strom                     aldea=stromy porostlý  
      laure=zlaté světlo            laurea=zlatě zářící  
      caure=strach                  caurea=bázlivý

 ima

ta má v prosté podobě nejčastěji význam "vhodný k něčemu":

    íre=touha                                írima=touženíhodný  
    mele=má rád                          melima=milováníhodný  
    ista=vědomosti                       istima=učený

pokud prodlouží kmenovou samohlásku, "schopný něčeho":

    furu=lež, lže                                fúrima=prolhaný  
    fire=umírá (přirozenou smrtí)         fírima=smrtelný

(Přirozeně dlouhé slabiky - to jest ty, které mají dlouhou samohlásku, dvojhlásku nebo krátkou samohlásku před skupinou souhlásek, přičemž "polosamohlásky" w a j se nepočítají - už neprodlužujte!)

Zneužití:

Tak například ze slovesa care, které asi tak nejspíš vyjadřuje práci, by se dalo odvodit cárima, pracovitý - i když u elfů by toto slovo znamenalo především (pokud ne výhradně) "tvořivý". "Care" znamenáv první řadě "tvořit"a pracovitost bez jiskry by pro elfa byla asi nesrozumitelná.

 A ještějeden nápad, tentokrát už opravdu hodně "tvůrčí": pro člověka pečlivého až pedantického mě napadá velmi přiléhavé slovo (odvozené z titta, malý, drobný): tittima

-c- Mnoho jmen (např. Earendil) dostalo koncovku -nil, -ndil, což je v podstatě zkrácené nilda, milující. Proto by se vlastnosti jistě daly vyjadřovat i takto: anwanilda = milující pravdu (ale i apsanilda = milující dobré jídlo, nirwanilda = milující pohodlíčko...)

Slovní zásoba  

VLASTNOSTI MLUVÍCÍCH BYTOSTÍ  
vznešený   tára  S,LR,WJ
vyrovnaný, pokojně (a především vnitřně) vznešený (pův. "jasný")         calaina   [kalaina]  QL
šlechetný, štědrý, spravedlivý        faila  PM
      (příb. se slovem "fea" - ten, kdo má "duši" dominantní nad tělem)   
opovrženíhodný, nízký, špatný         faica [faika]  LR
dobrý (o mluvících bytostech či charakteru, též požehnaný           mána  LR
zlý                                    ulca [ulka] QL, úmea  LR
správný, přímý                  téra  LR
zákonný, normální               sanya [sanja] LR
křivý, nesprávný                raica [raika]  LR,VT
křivý, možná i převrácený, zvrácený, tvrdošíjný        hwarin [farin]  LR
mužný, dospělý, zdatný        vea  LR
odvážný                      verya [verja]  LR
pevný, věrný, (vy)trvalý         sanda LR
pevný, silný, nepohnutelný       tulca [tulka]  LR
věrný                            voronda  UT,LR
vytrvalý, trvanlivý           voronwa  UT,LR
bdělý    tirinwa  QL
zrádný, vychytralý   carpalima [karpalima] QL. Mírná odchylka od standartních hláskoslovných pravidel, ale uvádím to slovo, protože je dost potřebné...
ustrašený, bázlivý               caurea [kaurea]  QL
     strach                           caure [kaure]   QL
může (především fyzicky)            pole, kořen pol-  LR
     tělesně silný         polda  LR
touha    íre  LR
     krásný, milý, touženíhodný         írima  LR
touha, smyslná žádost    milme LR
     chtivý, smyslný                         mailea  LR
     přehnaný, přílišný         maira  LR
touha, nenasytnost                  milme  LR
     chtivý, nenasytný         milca [milka]   LR
známý, milý                              moina  LR
něžný    amalda  QL
mírný, tlumený, laskavý, něžný          moica [moika]  GL
srdečný, laskavý, "vyzařující teplo"   laucima [laukima]  podle QL
posiluje, potvrzuje (např. výpověď), potěšuje    tiuta  QL
     posílení, posila, potvrzení, útěcha    tiutale  QL
     útěšný, utěšující, ulehčující    tiusima  QL
miluje    mele, kořen mel-  LR
     milovaný         melda, melin   LR
     milenec         melindo   LR
     milenka         melisse   LR
     přítel (velmi blízký)         málo  LR
     láska         melme  LR
má rád   nile, kořen nil-  podle LR
     přátelský, milující                          nilda  LR
     přítel, kamarád         nildo  LR
     přátelství         nilme  LR
nenávidí   teve, kořen tev-  QL
     nenáviděný         tevin  QL
hádá se, má spor    costa [kosta]  LR
     nepřátelský         cotya [kotja]   LR
     nepřítel         cotumo [kotumo]  LR
zahořklý   nartya [narča]  podle QL
pokojný, klidný, nehybný    rua  QL
tichý, klidný, nehybný    quilda [kwilda]  QL
bezcitný (doslova "se srdcem z křemene")        sincahonda [sinkahonda]  LotR
divoký                           verca [verka]  LR
     divoch: hravan (=kdokoli mimo Atani. Význam: ten, jehož "fea" není dominantní nad "masem", t.j. tělesnými impulsy. Pravým opakem, t.j. označením toho, kdo má výrazně dominanatní duši, je "faila", viz výše.)        WJ  
krutý                            nwalca [nwalka]  LR
spěch, násilí, hněv              orme  LR
     spěšný, možná i ukvapený         orna  LR
neochotný (podst. jm.)         avar  WJ,LR
moudrý    saila  VT
pošetilý, nemoudrý    alasaila  VT
ví, umí    ista  (min.č. sinte)   LR,VT
     učený, moudrý         istima  LR
     učenec, mudrc         istar  LR
rozumí něčemu, je zručný v práci s něčím    hanya [hanja]  LR
     rozumějící, inteligentní         handa  LR
obratnost, šikovnost    finde  QL
     obratný, šikovný        finya [finja]   LR
     bystrý         finwa  QL
šikovný, zručný   maite, (mn.č. maisi)  LR
radost    alasse  LR
     radostný                            alassea   podle LR
usměvavý    mirilla QL
smutný, plačící                 (velmi pravděpodobně, podle S a QL) nienna
pohrdání    yaiwe [jaiwe]  LR
     pyšný (pohrdající druhými)          yaiwea [jaiwea] podle LR
ponížený                         nucumna [nukumna]  A
(pro něco jako přívětivou pokoru zřejmě slovo nemáme, ale je možné, že taková bytost by byla označena prostě "saila", moudrá, nebo "calaina", vnitřně vyrovnaná. Existuje také slovo mirima, svobodný,  které obsahuje názvuk na mirilja, třpytí se, a miri, usmívá se, a mohlo by tedy vypovídat cosi o vnitřní uvolněnosti a vyrovnanosti)  
 
OSTATNÍ  
maminka    mamil UT
dělá, činí   tyare, kořen tyar- [čare] podle LR
konatel, činitel    tyaro  LR
skutek, čin   tyar (3.p. tyarden)
odpovědnost, vina   tyarma
příčina, motiv, nejzákladnější důvod   tyasta    vše podle LR a QL
dělá, tvoří, staví    care, kořen car- [kare] LR,WJ
skřet   orco, mn.č. orqui [orko, orkwi] LR

Poznámka k výslovnosti: hw (v hranatých závorkách tučné f) se čte jako labiální f (s pusou našpulenou jako na u - výsledný zvuk je velmi podobný fouknutí a v písních je jeho výslovnost téměř nemožná :). ty (v hranatých závorkách tučné č) se čte jako anglické t ve slově "tune": něco mezi ť a č.

Vhodné je si celou lekci vytisknout (odkaz verze pro tisk / symbol tiskárny). K dispozici je také ke stažení ve formátu RTF (elfstina5.rtf, 26 KB)

Předchozí lekce najdete na této stránce.

Přečteno celkem 32393x, verze pro tisk

Další článek - Novinky o Návratu Krále a rozšířených Dvou Věžích! Můžeme opravdu očekávat souboj Saurona s Aragornem? Doplněno 12.5. o vyřazení Stezek Mrtvých a Šedé Přístavy

Předchozí článek - Definitivní potvrzení smrti Sarumana?; Premiéra Návratu Krále nesmí být ve Wellingtonu; Opakování dokumentu o Dvou Věžích; John Howe se plete s Alanem Lee; Známá jména u Narnie; Soutěž v překladu básní - přehled příspěvků druhého kola a hlasování

[ Všechny články ]  [ Nejoblíbenější články ]  [ Komentovat tento článek ]
AldaHALtar, poidáno 24.11. 2005 4:20:03
O kterou konkrétně ti jde? No ale ať už to je kterákoliv (s výjimkou sarati) tak nejlíp v dodatkách na konci ROTK. Bohatej zdroj na jazyky vůbec je taky Ardalambion (http://www.uib.no/People/hnohf/)
Naityrin, poidáno 23.11. 2005 14:18:51
Můžete mi prosím pomoct?Kde seženu elfskou abecedu?:-)...Díky...
Arwen Undómiel, poidáno 29.4. 2005 19:34:18
Eowyn:
Zajmena osobni se v kwenje vyjadruji povedsinou koncovkami pripojenymi za sloveso.

já- koncovka "-nye", samostatne zajmeno "ni" nebo zkracene jen koncovka "-n" (ná+nye=nanye-ja jsem)

ty-1.tykani koncovka "-tye" nebo "-t"
ty,Vy-2.vykani i mnozne cislo je koncovka "-lye", "-l" nebo samostatne zajmeno "le". (ná+lye=nalye-ty jsi nebo Vy jste)

On,Ona,Ono-koncovky "-ro", "-re" a "-s" a tady pozor! Tyto koncovky prodluzuji prechozi samohlasku! Nebo muzes pouzit samostatna zajmena "so" , "se" a "ta".

My-1. kdyz se do MY pocita i ten, komu to rikas, je koncovka "-lme"
-2. kdyz se nepocita do MY, je koncovka "-mme"
-3. a kdyz MY znamena jen Ja+Ty, je koncovka "-lwe" popr. "-lve"

Vy-je stejne jako Ty ve zdvorile forme. Tedy "-lye" nebo samost. "le"....

Oni, ony, ona-stejna koncovka pro vsechny je "-nte" nebo samostatne zajmeno "te", "tie".

Pak by te jeste mohla zajimat zajmena privlastnovaci, ktera se pripojuji za podstatna jmena.
Muj- konc. "-nya" (órenya-mé srdce)
Tvuj, Vas-"-lya"
Jeho, její-"-rya"
Nas, nase-1. je-li osloveny soucasti MY "-lma"
-2.neni-li soucasti My "-mma"
-3. pokud je to Nas dvou, pak "-lwa", "-lva"
Jejich-"-nta"

A pokud ti ta pripona nepasuje za dane slovo, potom mezi ono slovo a koncovku pridas v jednotnem cisle "-e-" a v mnoznem cisle "-i-"....

Samozrejme by se o tom dalo rici vice, treba jak je to s pripojovanim za padovymi koncovkami nebo jinymi casy, ale tohle bys pro zacatek mela znat:o) Doufam, ze jsem aspon castecne pomohla, a ze se v tom aspon trosku vyznas. Ja bych se asi nevyznala:))) Pri nejhorsim me moudrejsi opravi.....

Calaintirwen, poidáno 20.6. 2003 6:12:09
Estelendil: Díky moc, už v tom mám jasnejšie. V podstate sa ich spôsob zápisu ani tak moc nelíši od toho našeho, keď tak nad tým teraz rozmýšľam. Ešte raz díky!
estelendil, poidáno 19.6. 2003 16:53:04
Calaintirwen: To je krasna otazka a chyba neni v zapisu, ale ve spatnem vykladu. Ale od zacatku. Pro kazdy znak 0,1,2,3...11 je v kwenji odpovidajici simbol. a proč jen do 11? Lide používají desítkovou soustavu a tedy simboly 0-9 cislo deset je slozeninou 1+0 nebo take 1xdeset + 0xjedna. Podobne elfove utvari sva cisla 13 tedy je 1x12 + jedna. 25 bude 2x12+jedna chapes? A cislo 12 je simbolizovano znakem pro 11+1 a to i presto, ze slovne mame vyraz primo pro 12. A ted k cislu 1995 a jeho zapisu 1 1 (10) 3. Abys mohla přepsat číslo 1995 do dvanactkove (elfí) soustavy musíš použít mocnin. (doufám že víš co jsou mocniny) pak nám vznikne řada 1,12,144,1728... (podobně v desítkové lidské: 1,10,100,1000 ....) a ta čísla co uvádíš ty, jsou právě počty jednotlivých mocnin (to nám pak dá dané číslo) tedy: (1)x1728+(1)x144+(10)x12+(3)x1=1995 jasný? A ted co se zápisem 1 1 (10) 3? Vem postupně zástupné znaky pro 1,10 a 3 a umísti je na dané pozice. A pak už máš přímo v elfím jazyku napsané číslo 1995. :) Pokud není neco jasné, rekni. Jo ece ten obrácený způsob psaní. Mě tedy z řady mocnin (1,12,144,1728) vyjde kombinace : 3,10,1,1 nevím proč, ale všude se uvádí tento způsob psaní (první číslo ve směru čtení se uvede to s nejnižší hodnotou - zde to je 3x1) avšak já a aspoň většina Avanjar co znám píší normálně tedy od nejvyššího čísla. Proto správný zápis by byl 1,1,10,3 (1728+144+120+3). Způsob psaní však nechám na každém jak usoudí sám.
Calaintirwen, poidáno 17.6. 2003 11:56:51
Estelendil: akým spôsobom sa používajú znaky od 0-11? Objavila som zápis, kde je číslo 1995 prevodené ako 1 1 (10) 3. Neviem prečo je 144*12 prevedené na znak 1 a 144 tiež.
Lothmíril, poidáno 11.6. 2003 12:53:22
Ramgad: V tom, co hovoris, mas asi pravdu. Modny trend, hej, co ine. Ale vravis neuverejnovat verejne, ako inak? Teda neuverejnovat? Ja, nepriklad, som citala J.R.R. Toliekna asi dva roky predtym, ako sa zacalo vobec o filme hovorit. A strasne som sa chcela naucit po elfsky. Ale myslela som, ze je to nemozne. Tak je sice pravda, ze mnohi to beru ako modny trend (hoci Tylerka... ta ani LotR necitala...), existuju vsak aj skutocni Tolkienovi fanusikovia, a k tym by to bolo nefer...
Ramgad, poidáno 10.6. 2003 13:37:52
Quenduluin - no, tak teraz je Quenya vážne cool, ale po RotK o ňu väčšina ani nezakopne, to by som sa stavila.
Je mi to však všetko ľúto, keby Tolkien vedel, že to, na čom pracuje celý život, budú mnohí považovať za módny prvok, tak by to v živote neuverejnil.
Teraz sa mnohé nány učia elfsky, len aby vyzerali ako Liv Tyler.Už len kvôli tomu nesúhlasím, aby sa lekcie takto verejne uverejňovali.

estelendil, poidáno 5.6. 2003 8:58:07
Veon AldaHALtar: Slíbil jsem neco o číslovkách, zde to je. Bohužel ze své pozice nemůžu napsat více, protože mohu používat jen latinku a né tengwi :( Ale snad to bude pro zacatek stacit.


Každý jistě zná základní sadu číslic v kwenji.

1= mine , 2= atta, 3= nelde, 4= kanta, 5= lempe, 6= enkwe, 7= otso, 8= tolto, 9= nerte, 10= kainen, 11= minkwe,
12= junkwe.
Nemusím snad zdůrazňovat, že elfové užívají sice možná složitější, ale lepší systém a sice dvanáctkovou místo lidské desítkové soustavy.
Z výše napsaných čísel byste již měli díky Laisi umět utvořit řadové číslovky jednoduchým převedením na přídavné jméno. Pak tedy:

1. = minja,inga (minea),
2. = atja,neuna (attea),
3. = nelja (neldea),
4. = kantea,
5. = lempea,
6.= enkwea,
7. = otsea,
8. = toldea (toltea),
9. = nertea,
10. = kwainea (kainea),
11. = minkwea,
12. = junkwea.

Toto jsou však základní číslice. Co když ale chceme počítat dál? 13 , 14, 15 ....
Pak musíme umět počítat jako elfové. Základ je 12, dále dáváme násobky. Tedy: 12x1,12x2,12x3 ... tak nám vyjdou čísla: 12,24,36,48,60,72 ... pro ně jsou opět názvy jako pro základní číslovky.

12= junkwe,
24= atjunkwe (2x12) zkráceně se užívá SANA,
36= neljunkwe,
48= kantjunkwe,
60= lemjunkwe,
72= enjunkwe,
84= otjunkwe,
96 = toljunkwe,
108= nertjunkwe,
120= kainjunkwe,
132= minjunkwe,
144 jén.

Podobně řadové:

12. = junkwea, 24. = atjunkwea (sanea), 36. = neljunkwea ....

A jak utvoříme oněch 13, 14 .....? Pouhým sčítáním. 13= 12 + 1, pak tedy starším způsobem: junkwe ar mine, nebo novějším: junkwe mine. 14 = junkwe atta.
Toto je jednoduché, ale vyšší čísla jak 144 jsou horší:) zde musíme vědět, že každá soustava ať desítková nebo dvanáctková se utváří pomocí mocniny dané soustavy. 10,100,1000 jsou mocniny 10. 12, 144, 1728, 20736 jsou mocniny 12. Pomocí těchto mocnin vytvoříme třeba číslo 213.

213=144+60+9=1*12^2 + 5*12^1 + 9*12^0 = jén lemjunkwe nerte. A jak napíšeme 213-tý? Všechna čísla berme jako celek proto: jén lemjunkwe nertea. A 2003? Pomocí slov složíme maximálně číslo: 1727=1584 + 132 + 11 = minjén minjunkwe minkwe. 2003 bychom tedy pak mohli vyjádřit jako :minjén minjunkwe minkwe ar jén minjunkwe. Trochu složité že? Uznávám a tak se místo takto dlouhých názvů používají symboly které označují číslice 0-11 a pak postupujeme stejně jako u naší soustavy.:) Pro běžné počítání však můžeme klidně vystačit s čísly od 1 do 1727. :)

Quenduluin, poidáno 4.6. 2003 18:41:09
Estelendil: no tak ty co se to učej jenom proto že je to nová móda tak ať toho koukaj rychle nechat, stejně nemůžou ten jazyk pochopit, leda se naučit.
estelendil, poidáno 2.6. 2003 11:37:25
Ramgad: Nemuzu rici nic proti:),snad jen to co vzdy.Plati zde pravidlo,kolik jazyku znas ... :) A tak se tu daji rozlisit dva tabory. Jedni se uci kwenju jen proto,ze je to nova moda (ti budou mit vzdy problemy s psanim, vyslovnosti i pochopenim kwenji) a druha ta se ma sanci neco naucit, protoze se kwenju uci pro jeji krasu. Tem vsak nevadi zda se pise C ci K, protoze si to umi prelozit:)).

Vanima aure

Ramgad, poidáno 30.5. 2003 13:56:16
Estelendil - svojím spôsobom máš pravdu, ja len nemám rada, keď vidím ako niekto píše napr. Keleborn a keď niekde uvidí Celeborn, už je z toho celý na větvy(nemôžem prísť na slovenský výraz :-) ).Nehovorím, že je tu akurát tento prípad, ja len poukazujem na to, že keď sa niekto učí Quenyu z učebnice od Laisi, tak by mal použiť aj iné zdroje, a to sú hlavne anglické, takže sa tam píše "latinsky" a teda "c" namiesto "k". Poznám niekoľkých takých, čo sa mi furt pokúšajú nahovoriť, že som blbá, lebo píšem, napr. "cirya" namiesto "kirya" (BTW. v Silmarillione je "círya" -tu odporúčam potrápiť sa s Fauskangerovou stránkou, stojí to za to.)
No a čo sa týka toho, jak to čítajú Angličania, je to ich vec, veď v dodatkoch je jasne napísaná výslovnosť. Tí, ktorí sa o to zaujímajú viac to vedia, a ostatným to je ukradnuté.

estelendil, poidáno 29.5. 2003 17:30:17
Veon AldaHALtar:Problém je velkej hlavně pro lidi.Proč? Protože používají jiný systém než elfové.Pro zápis čísel píší znaky v desítkové soustavě,navíc netuším proč, ale použivají zápis obrácený. Tedy pro 2003 použijí shodné tengwi a obrátí pořadí 3002 což dělá tvůj prográmek. Elfové však používají dvanáctkouvou soustavu a ta je mnohdy pro lidi těžkopádná, protože se húře převádí číslo z desítkové do dvanáctkové.Tolik k chybě tvého programu. Co se týče řadových číslovek a speciálního zápisu, myslím že bych mohl něco vyštrachat. Juknu se na to, ať ti tu nekecám nějaké blbosti. Alespoň si osvěžím znalosti:))) Zítra nebo behem příštího týdne to tu bude. :)) Zatím.
AldaHALtar, poidáno 29.5. 2003 15:27:12
Čau lidi!

Potřeboval bych poradit s jedním problémem. Všude na webu jsou
hromady textů o quenijštině a tuny slovníků, ale málokde se najde
něco o číslech a způsobu jejich zápisu v tengwaru. Konkrétně bych
potřeboval zvědět
něco o psaní:
a) řadových číslovek (neleze mi na mozek jak vyjádřit tu řadovost v
češtině vyjádřenou tečkou)
b)letopočtů (a třeba i tohohle zápisu: 1997/1998 (něco jako se píše
na školní sešity))
Mám sice prográmek (Quenya Numbers), kterej umí převádět naše číslice
na tengwar v desítkový, dvanáctkový i osmičkový soustavě, ale moc
tomu nevěřim (třeba 2003 to po zpětným překladu vlastně zapisuje jako
3002).

Na tohle všecko už jsem se ptal i samotný Laisi Finwen, ale ta psala
že o číslovkách nemá ani potuchy a Veliký Bel mi doporučil ať se optám tady v diskuzi. Takže má-li někdo tak podrobný znalosti aby mi pomoh, nechť tedy neváhá a poradí.

Zdravím a díky za veškerou případnou pomoc

Veon AldaHALtar

estelendil, poidáno 29.5. 2003 13:13:46
I když pro smích existuje ještě další výraz. V kwenji je to "Lala" a pokud se podíváme do ostatních jazyků, v telerin to je "glada" v protoelfštině též"glada", v sindaru "lala" ve stare sindarstine "Lale" Toto slovo možná lépe vystihuje smích (chvíle kdy je nám dobře a i kdyby nad nami byly cerné mraky, tak my cítíme jen hrejivé slunce:)
estelendil, poidáno 29.5. 2003 12:56:57
Lothmíril: Nevím jak laisi,ale výraz pro úsměv je u elfů odvozen od základu zářit. Skrze úsměv dávame vsem okolo část našeho zářivého srdce. Tak by se to mozna dalo lidem vysvetlit. Proto alespon já mam vyraz "mire=úsměv,miri=usmívá se" Ale jak sem řekl, přátelský úsměv, jež je těmito výrazy myšlen má hodně společného se září, drahokamem. Protože sám úsměv je mnohdy léčivým klenotem i pro ty, jež je jen vidí. Proto je v kwenji výraz "míre=klenot, drahokam" a v sindaru "mir=klenot" ve staré sindarštině, dokonce "mire=klenot". Ale máš pravdu, že od slovesa "miri=usmívá se" by byl infinitiv "mire=usmívat se".
Lothmíril, poidáno 28.5. 2003 14:31:56
estelendil: Sindarin-MIR, ale aj v kwejinstine je to MIRE (teda v S.) Tak ako to je?
estelendil, poidáno 27.5. 2003 15:09:47
Ramgad: Nevím co tím myslíš, ale pokud narážíš na to,že říkám, že by měli češi (slováci) užívat K místo C atd. Tak máš sice právo na svůj názor, ale uvědom si jednu zásadní věc.Dle anglické verze se píše Celeborn, Celebrimbor ... (Je to i dle tebe správně že?) Ale co z toho udělali angličani? Vyslovují Seleborn či Selebrimbor. Nikoli Keleborn či Kelebrimbor. A to je to o co mi tu jde především. Že se takhle pokřivuje nejen jméno elfů jež si to nikdy nezasloužily, ale ničí se i skutečná hodnota Kwenji, Sindarinu,Nandorinu a dalších. Tobě by se také nelíbilo kdyby někdo překrucoval tvé jméno. Přesně tohle mě kdysi vedlo k tomu, abych požádal Laisi, aby svou učebnici stáhla. Po pár slovech jsem jí však začal důvěřovat a souhlasil s tím, že jsou i dobří lidé, kteří chtějí znát skutečnou krásu kwenji. Avšak když už tomu tak je. Prosííííím neničte jí. Klidně si přepisujte kwenju jak je libo,ale vyslovujte správně.
Ramgad, poidáno 27.5. 2003 13:52:30
Silmarillion je dosť starý na informácie, lebo po ňom bola vydaná séria HoMe, kde Ch.Tolkien sám poopravoval niektoré nejasnosti zo S. a Nedokončených príbehov.
A prečo by mali Česi/a Slováci tiež/ písať tak ako sa im páči, keď Quenya a Sindarin je dielom anglického profesora. To je ako by sa nám to nepáčilo a vymýšľame si nové jazyky (v tomto prípade sa mi fonologický spôsob písania vôbec nepáči)

estelendil, poidáno 26.5. 2003 14:13:21
Lothmíril: Sice jsem zatim necetl Silmarillion:((, ale z tve otazky plyne jedna zasadni chyba. Jak se mi zda, snazis se sloucit Kwenju a Sindarin. Dam priklad slunce se rekne Anar, nebo Anor? vysvetlit:) Jedno je kwenjou a jednou sindarem, nelze slucovat. Pokud tedy jeden vyraz znamena neco v kwenji, nemusi notne to same znamenat v sindaru. A pokud mir znamena v sindaru klenot, neznamena to, ze v kwenji take. Je vsak dost pravdepodobne,ze dve ruzna slova, mohou mit stejny koren z nejz vychazi. To je dano vznikem obou jazyku. :)
estelendil, poidáno 26.5. 2003 14:04:09
Quenduluin: Tva otazka je uplne jednoducha:) To zda se pise C ci K je vcelku jedno, protoze elfove latinku nikdy neuzivaji. Tato pismena maji tedy stejnou tengwu. Je ale logicke psat K misto C a proc? Protoze anglicane a jim podobni jinak pisi a jinak vyslovuji,tak se ale kwenja nepise. Tam co je psano, tak se i vyslovuje. Vyslovnost s C bych vsak spise toleroval u Sindaru, ktery je nejen zpusobem zapisu, ale i vyslovnosti jednotlivych tengw podobny anglictine. Pro cechy bych vsak tedy doporucoval psani K misto C, protoze se pak vyhnete poznamkam o vyslovnosti ve slovnicich.:)
Lothmíril, poidáno 21.5. 2003 17:32:04
Tak tu mi nieco nesedi. ak sa mozem odvolavat na Silmarlion, tak co ma spolocne sloveso "miri" cize usmieva sa (podla tejto lekcie - nie je potom neurcitok "mire"?) a podstatne meno "mire", ktore podla Silmarilionu znamena klenot (sindarsky "mir")??????
Vysvetlite mi to niekto?
Inak je ta lekcia UPLE SENZACNA, UPLE SKVELA A PROSTE SUPER!!!!!!

Ramgad, poidáno 20.5. 2003 14:51:41
Nu, to je dosť problematické, vo všetkých Tolkienových pozdnejších dielach je spôsob písania s "c" a tak, a skoršie Tolkienove zápisky sa odlišujú práve tým "k" .Takže myslím, že by sa to malo dodržiavať takto a neviem prečo to Laisi Finwen zmenila. Tak takto sa potom rôzni ľudia hádajú, kto píše správne a pritom s fonetickým písaním začala práve Laisi Finwen.
Quenduluin, poidáno 17.5. 2003 10:57:23
Mám trochu problém s přepisem elfského jazyka - někdo píše K, někdo C; J/Y, KW/QU, apod. a protože mám spíš vizuální paměť, trvá mi delší dobu, než zjistím, že když je někde napsáno KÍRJA tak je to to samý co CÍRYA a tedy LOĎ. Já osobně si myslím, že by bylo lepčí používat ten první způsob, ten fonetičtější, i když některá slova pak vypadají trochu rusky (takový to RJ a tak).
Ramgad, poidáno 16.5. 2003 14:20:41
Hw sa v žiadnom prípade nečíta ako f, ale nejak ako anglosaské hw, alebo anglické wh len jemnejšie.
A ty sa nečíta surovo ť ale jemnejšie, ako keby tj

estelendil, poidáno 13.5. 2003 16:27:01
A ještě jeden dotaz k výslovnosti.Nerad docela by mě zajímalo,kde se přišlo na to, že "hw" se vyslovuje jako "f" Pak jaky je rozdil mezi finde a hwinde?. Proč se hw nevyslovuje třeba jako "chw" což by alespoň odpovídalo výslovnosti v sindaru. Já bych alespoň viděl toto jako rozumnější nebo "hw" vyslovit jako "hv" přičemž úvodní h je tvořeno pouze výdechem vzduchu nikoly plným vyslovením tvrdého "H". Múžete v tom udělat jasno? Dík:)
estelendil, poidáno 13.5. 2003 16:08:19
Ilja eala harja elen hellenna. Elen alasseo,ja faina er anere.Nai i elenelja le koluva olda alassea auri.

Kdo to přeloží?:)Má u mě velký dík.:) Hantan.

estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:42:07
Múžu mít dotaz?Zde se píše, že pro tykání se uvádí koncovka - tye,-t.Jak se pak tvoří duál? A pokud natye a nat znamená "jsi" co potom by bylo "utúvienyet"? Melo by to být "našel jsem tě?" Já myslel že to je "našel jsem je?" Kde je chyba:)
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:33:31
Neia: Toto jsou pokud vim lekce Kwenijstiny od Laisi Finwen. Nechtel bych ji urazit, ale myslim ze Sindar ona ani nedela. Navic je Sindar aspon podle meho nazoru docela tezky,alespon proti kwenji. Ale který jazyk ze zacatku není ze?:)
estelendil, poidáno 13.5. 2003 9:31:48
Quenduluin: Ted te asi rozesmeju:) ale vis k cemu by mohla treba kwenja byt?Vis neco treba o meditacich, o lecitelstvi, reiky a pod.? Stejne jako existuji ruzne moudre knihy lidi, ktere ti vysvetluji jak funguje svet, i elfove maji ruzne moudre knihy, jez uci soustredeni a koncentraci,coz se nasledne uziva pri lecitelstvi, nebo napriklad pri "magii". I kdyz elfi magie je jina nez lidska a neni to zadne abraka dabra a veci se deji. Elfi magie je spise o predavani a pretvareni energie jez je vsude kolem nas. A prave k takovym vecem muze byt dobra kwenja. Kdysi jsem se ucil prave kvuli magii i hebrejstinu a Enochiansky. Prave proto, ze stare svitky lidi byly psany prevazne temito jazyky. Takze se kwenju uc, pokud to tve srdce citi, ale uc se vsemu nejen slovickum, ale i tomu co nam kwenja dava a sice ze ukazuje krasu sveta a vseho kolem sebe.
Neia, poidáno 13.5. 2003 9:10:57
Hele, chtěla jsem se zeptat, tohle je lekce quenejštiny nebo sindarštiny??
Quenduluin, poidáno 12.5. 2003 19:05:10
Teďka mě strašně naštval brácha, když viděl, že se tohle učím, tak mi jako obvykle začal vysvětlovat nesmyslnost a zbytečnost toho, co dělám. Že prej k čemu mi je, že se to a to řekne kwenijsky bžbghtqk nebo žbghtwk a tak. Ten do mě furt rejpe, ale když mi tohle řekl, tak jsem mu řekl česky, ať si trhne nohou, páč by to stejně nepochopil...
Mahtiel Uruviel, poidáno 9.5. 2003 12:04:02
Už som sa bála, že ďalšia lekcia ani nebude. Takže sa môžem pustiť do učenia....Hurááááááááá
Celebran, poidáno 9.5. 2003 9:31:23
Paráda!Další obohacení slovní zásoby :-)
Aranel, poidáno 8.5. 2003 15:03:23
já taky uz stahuju :-)
Earenis, poidáno 7.5. 2003 18:39:37
Konecne!!!!!!nemohla jsem to cekani prezit!!!hned jdu na to!!
[ Všechny komentáře ]

Diskuze čtenářů na těchto stránkách není provozovatelem serveru nijak moderována a upravována. Provozovatel nemá vliv na obsah jednotlivých příspěvků a nenese za ni zodpovědnost. Vyhrazuje si však právo kterýkoliv příspěvek smazat, pokud bude odporovat normám slušného chování.
Jméno: E-mail:

Komentář:

Upozorňovat na nové komentáře mailem?
Přepiš heslo   --> 


Informovat o nových komentářích k tomuto článku
E-mail:V nadpisu V textu V komentářích


Zadejte text pro hledání v eláncích (napo. Gandalf A Balrog, Elijah Wood NEBO Orlando Bloom, Dvi Viže A Faramir A Frodo). Minimální délka hledaného slova jsou toi znaky.

Poslední elánky / novinky

Pozvánka na TolkienCon 2024
Dne 09.11.2023 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 0
Pozvánka na TolkienCon 2023
Dne 8.11.2022 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 6
Pozvánka na TolkienCon 2020
Dne 4.11.2019 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 497
Pozvánka na TolkienCon 2019
Dne 12.11.2018 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 1
Pozvánka na TolkienCon 2018
Dne 8.11.2017 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 507
Pozvánka na TolkienCon 2017
Dne 7.11.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 2
TolkienCon 2016 – fotky, video, atd. (doplněno: 18.1. 11:58)
Dne 18.1.2016 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 608
Pozvánka na TolkienCon 2016
Dne 12.11.2015 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 450
Pozvánka na TolkienCon 2015
Dne 9.11.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 489
TolkienCon 2014 – fotky, záznamy tak vůbec (doplněno: 24.1. 22:47)
Dne 23.1.2014 napsal Belcarnen, celkem komentářů: 134

O čem se psalo před rokem?

 
[ Všechny články / rozšířené hledání ]Nejen o víně...


27.1. 2009
Pokud o tom náhodou ještě nevíte, tak 28. května bude v Praze zahrána Symfonie Pán prstenů! Detaily najdete a lístky můžete objednávat ZDE

9.4. 2008
Na adrese www.lotrcon.cz najdete pozvánku na letošní LOTRcon ve dnech 27.6 - 29.6 2008, pásma na téma nejen Pán prstenů jako součásti Festivalu Fantazize.

5.3. 2007
Máte radi fantasy a sci-fi? Baví Vás história Slovanov? Ste blázni do mangy a anime? Alebo si chcete len prísť vyskúšať DDR či Sing Star ? Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali pozitívne, potom niet lepšej voľby ako navštíviť Slavcon 2007. Pestrý trojdňový program len za 200 Sk v predpredaji a za 250 Sk na mieste. Pre bližsie informácie navštívte stránku www.slavcon.arda.sk, kde sa môžete priamo zaregistrovať. (akci pořádá Spoločenstvo Tolkiena, kon

15.11. 2005
Dne 17.11.2005 od 14h se v sále HAMU uskuteční koncert Pražského Filmového Orchestru (viz. malá recenze). I tentokrát je krom hudby J. Williamse připravena The Lord of the Rings Trilogy Howarda Shorea. Více informací na stránkách PFO

10.1. 2005
Palace Cinemas Slovanský dům mají na programu maraton všech rozšířených verzí Pána prstenů. Bohužel startuje o půlnoci z 18. na 19. ledna (úterý na středu), což při dvanácti hodinách filmu není dvakrát ideální čas. Tohle rozhodně není poslední příležitost, takže se nemusíte snažit zlikvidovat v takto nelidský termín a v klidu můžete počkat. A nebo zajít jen na rozšířený Návrat krále...

... všechny zprávičky

Tipy na pohlednici !


Návrat Krále - 26 fotekDvě Veže - 15 fotekComics - postupně doplňováno

Nejoblíbenější články


DVD a VHS
Objednejte si Návrat krále se slevou!


Star Wars
Star Wars DVD Trilogy (5DVD, THX)Zasponzorujete provoz tohoto webu? Více zde

Poradna
Gondorský archiv - poradna v otázkách tolkienistických

Byla by pro vás zajímavá projekce všech rozšířených verzí Pána prstenů s nějakou tou přednáškou?
Ano, kdykoliv (kino v Praze)
[ 2565 - 76,11% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Praze)
[ 33 - 0,98% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Praze)
[ 107 - 3,18% ]
Ano, později (kino v Praze)
[ 25 - 0,74% ]
Ano, kdykoliv (kino v Brně)
[ 303 - 8,99% ]
Ano, v dubnu 2006 (kino v Brně)
[ 16 - 0,47% ]
Ano, v květnu 2006 (kino v Brně)
[ 17 - 0,5% ]
Ano, později (kino v Brně)
[ 52 - 1,54% ]
Spíše ne
[ 61 - 1,81% ]
Určitě ne
[ 191 - 5,67% ]
... výsledky starších anket

Upozornit na nové články
Více informací zde


Nostalgie - starý design
... články, novinky
... divácké recenze

...::: Film Pán Prstenů - The Lord Of The Rings Movie na webu JCsoft's Fantasy (ISSN 1214-052X):::...
Vytvořil a spravuje pro vás Jan "Belcarnen" Čeřovský
Optimalizováno pro kvalitní prohlížeče a rozlišení 800x600 a vyšší
Chcete spolupracovat na tvorbě stránek? Mít zde svou reklamu? Napište!