2. lekce elfštiny - psaní v tengwar (určeno naprostým začátečníkům s alespoň tak špatnou pamětí jako je moje)
Napsal: Laisi Finwen dne 15.2. 2003, e-mail: cerovsky@jcsoft.cz


Lekce psaní v tengwar (určeno naprostým začátečníkům s alespoň tak špatnou pamětí jako je moje)

V minulé lekci jste byli vyzváni, abyste si své první pokusy v quenijštině zapisovali hned od začátku v tengwar. Je mi jasné, že většina z vás je má v malíčku, nastudované z Dodatků k LotR. Přece jen však cítím, že bych měla podat pomocnou ruku tomu, kdo se v Dodatcích, týkajících se písma, špatně orientuje (což opravdu není tak velké umění!) nebo kdo má potíže si tengwar zapamatovat.

Mějte však prosím od počátku na paměti, že tengwar je písmo, použitelné pro jakýkoli jazyk - avšak protože je to písmo čistě fonetické, zapisuje se jím každý jazyk trochu jinak! Styl pro quenijštinu je navíc velmi specifický díky mnoha "těsnopisným zkratkám". Informace v této kapitolce tedy zdaleka nejsou veškeré informace o tengwar. I jen ve způsobu zapisování quenijštiny samotné existují další, poněkud složitější varianty - a to už vůbec nezmiňuji styly pro sindarštinu (existují dva, z toho jeden na základě tohoto kursíku naprosto nečitelný!), pro západštinu, pro angličtinu... Nebuďte tedy smutní, když s touto pomůckou nevyluštíte např. nápisy na ilustracích v LotR (které jsou většinou ve stylu pro sindarštinu, a to ještě často v onom "starobylém stylu" který "dnes už jen málokdo dokáže číst".) To všechno zasahuje už daleko nad rámec tohoto kursu a je nutno to studovat z jiných zdrojů (z nichž nejdostupnějším - a zároveň významně obohaceným možností užívat tengwar na počítači - jsou fonty Daniela Smithe). Mým cílem bylo laskavého čtenáře pokud možno do psaní v tengwar uvést, a to do té míry, aby byl "gramotný" pokud jde o quenijštinu a češtinu. Doufám, že se mi to do jisté míry podařilo, a všem zájemcům čistě o různé druhy písma přeju mnoho úspěchů v dalším bádání.

Poděkování
Úvodem mi dovolte vyslovit svůj obdiv a dík Fëanorovi, synu Finwëho. Uznávám ovšem, že se v životě dopustil několika přehmatů, které měly nesmírně bolestné následky, avšak domnívám se, že i kdyby mimoto nevytvořil větší díla než písmo tak jednoduché a zároveň tak krásné, zaslouží si, abychom na něj vzpomínali s láskou.

Vzhledem k tomu, že lekce je samozřejmě plná textů v Tengwar, je zde v článku uveden pouze úvod a celý popis prvních kroků při psaní, srovnávací tabulka písma a další věci jsou k dispozici samostatně v dokumentu ke stažení (a vytištění). 

Celý text lekce ke stažení jako dokument:

Volitelně k dispozici:

Instalace písem ve Windows:
Přejděte do Ovládacích panelů (Start, Ovládací panely) a vyberte položku Písma. Zde v menu soubor zvolte Nainstalovat nová písma a vyberte adresář, kam jste stažené písmo uložili. Pak jej již stačí jen vybrat a potvrdit. Pusťte textový editor (pokud je již spuštěn, nejdřív jej vypněte), písmo by mělo být v nabídce. Pokud ne, zkuste restartovat systém...:: Článek na webu: http://www.jcsoft.cz/fantasy/viewnews.asp?id=384 ::..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento text byl převzat 25.06.2024 23:23:37 z webu Film Pán Prstenů - http://lotr.jcsoft.cz/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------